səriyyə

səriyyə
ə. qulluqçu qız; cariyə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • RIYY — Suya kanmak. * Beni Amir vilâyetinde bir dağın adı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • əksəriyyət — is. <ər.> Çoxluq, ən böyük hissə. Böyük əksəriyyət. Camaatın əksəriyyəti. Əksəriyyət etibarilə. Adamların əksəriyyəti bu cür geyinir. Səsvermədə əksəriyyət iştirak edirdi. – <M. Qorkinin> əsərlərinin əksəriyyəti isə elə bir həyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bəşəriyyət — is. <ər.> İnsanlıq, insanlar. Bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət sülhün keşiyində durmuşdur. – Günəşin yüksəkdən görünən işıqları . . saf, bərraq bir dənizin dalğalarında çimərək, bəşəriyyətin gözünü işıqlandırır. M. S. O.. <Bəhram:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəzəriyyə — is. <ər.> 1. Biliyin hər hansı bir sahəsində rəhbər tutulan ideyalar sistemi, elmi sistem; ictimai tarixi həyatın gedişində toplanmış təbiət və cəmiyyət haqqındakı biliklərin məcmusu. İnqilabi nəzəriyyə. Ehtimal nəzəriyyəsi. 2. Təcrübi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəzəriyyəbaz — is. və sif. <ər. nəzəriyyə və fars. . . . baz> Ancaq nəzəriyyəyə, mücərrəd nəzəri mülahizələrə əsaslanan, nəzəriyyə ilə oynayan adam; yalançı alim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müzəffəriyyətli — sif. klas. Qalibiyyətli, qalib gələn, qələbə ilə nəticələnən. Müzəffəriyyətli ordumuz. Müzəffəriyyətli yürüş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bərbəriyyət — is. <xüs. is. dən> Barbarlıq, vəhşilik. Bir əlac eylə ki, bu bərbəriyyət zəmanəsinin əlifbasında erab hüruf ilə müttəsil yazılsın. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəzəriyyəbazlıq — is. Real varlıq və ya praktik fəaliyyətdən sərf nəzər edərək, yalnız nəzəriyyə, mücərrəd mülahizələrlə məşğul olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nəzəriyyəçi — is. Elmin, incəsənətin hər hansı bir sahəsinin nəzəri məsələlərini işləməklə məşğul olan şəxs. Nəzəriyyəçi fizik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qəməriyyə — is. <ər.> İçində oturub istirahət və ya söhbət etmək üçün bağlarda qurulan üstüörtülü, yanları açıq talvar; köşk. Səhnə bağçada bir qəməriyyəni təsvir edir. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bəşəriyyət — ə. 1) insanlıq, insanlar; 2) insanlıq, adamlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”